Outsourcing

Správa sietí a PC pre malé, stredné a veľké firmy, ale i pre súkromné osoby. Zabezpečujeme hardwarový a softwarový zmluvný aj nezmluvný servis PC, tlačiarní, serverov, sietí, poradenstvo, audit, komplexné riešenia. Vašu firmu zabezpečíme kompletne v oblasti hardwaru i softwaru podľa vašich požiadaviek a predstáv.


Outsourcingom získate:

 • pravidelnú starostlivosť o vaše PC, tlačiarne a siete
 • telefonický support 24h denne (HOT-LINE)
 • vzdialenú správu vo vašej firme = veľká úspora nákladov!
 • servisný zásah priamo vo vašej firme do 1 hodiny
 • upgrade hardwaru
 • update softwaru
 • poradenstvo pri nákupe softwaru a hardwaru
 • nákup a dodávka PC a I.T. komponentov za veľkoobchodné ceny!

Čo je outsourcing?

Outsourcing je nákup služieb z vonkajších zdrojov. Spravidla takých služieb, ktoré nie sú predmetom podnikania daného subjektu. Príkladom môže byť zaistenie účtovníctva externou firmou, alebo práve údržba výpočtovej techniky, alebo informačného systému nejakou treťou firmou.

Výhody outsourcingu:

 • Zodpovednosť za problematiku nesie iný subjekt
 • Zastupiteľnosť technikov
 • Odpadá personálna problematika
 • Nižšie náklady na zaisťovaciu činnosť
 • Nemusíte strácať čas riešením problémov s Vašou sieťou

Prečo outsourcing?

Každá firma dnes používá počítače, počítačové siete a Internet.
Z našich skúseností vieme, že v množstve prípadov sa o chod takejto sieti starajú šikovní pracovníci, ktorí sú schopní, lepšie či horšie, riešiť technické problémy, ktoré sa na takej sieti denne vyskytujú. To obvykle vedie k tomu, že tento pracovník je značne pracovne preťažovaný a žiadnu so zverených úloh nevykonáva s potrebnou dávkou sústredenosti a starostlivosti.

Ďalším riešením býva, že sa o takúto sieť „stará“ známy majiteľa či dôležitého človeka vo firme, ktorý si za tieto služby obvykle neúčtuje vysoké čiastky. Niekedy dokonca žiadne. Tento stav vedie k tomu, že tento človek nie je dostupný vo chvíľach keď ho firma najviac potrebuje. Následky nefunkčnej počítačovej siete v dobe keď kulminuje sezóna, si iste každý majiteľ spoločnosti môže predstaviť sám.

V množstve prípadov sa stretávame s tým, že majitelia firiem vyžadujú správu svojej počítačovej siete od dodávateľa ich počítačov a pletú si tieto služby so záručným servisom. V týchto prípadoch dochádza k nepríjemným situáciám. Majiteľ firmy obvykle nakupuje u firiem, ktoré sú zamerané hlavne na skladanie PC zostav a sú schopní poskytnúť veľmi priaznivé ceny vrátane montáže u zákazníka. Samozrejme zisk realizovaný na takýchto dodávkach rozhodne nemôže pokryť správu počítačovej siete. Veľká väčšina prípadov, keď má Vaša firma problémy so svojou výpočtovou technikou, nesúvisí so záručným servisom, ale vyplýva z používania aplikácií, ktoré sú na počítačoch nainštalované.

Outsourcing - riešenie pre Vás!

Najlepšie a najjednoduchšie riešenie je outsourcing, nákup týchto služieb u špecializovanej firmy, ktorá má rozsiahle skúsenosti v oblasti správy počítačových sieti. Za mesačné poplatky, ktoré sú zlomky platov odborníkov, ale i radových zamestnancov môžete získať NONSTOP servis, dokumentáciu vašej siete, preventívnu starostlivosť a predovšetkým istotu, že sa vaším problémom bude zaoberať odborník v čase, ktorý je pre Vás akceptovateľný.