Obchod

Prevádzkujeme:

  • Veľkoobchod a maloobchod s výpočtovou technikou
  • Spotrebným materiálom pre výpočtovú techniku
  • Komponentmi pre výpočtovú techniku