Servis elektroniky v zdravotníctve

ZDRAVOTNICTVO

  • Aplikačné diagnostické zariadenia v medicíne - EKG, EEG Zobrazovacie jednotky
  • Napájacie moduly
  • Zálohové zdroje a pod.