O Profi systéme

Spoločnosť Profi System poskytuje odborné služby svojim zákazníkom na trhu od roku 2000. Vytvorením „servisného centra“ zaplnila nedostatočne pokrytý priestor v oblasti kvalitných služieb a servisnej podpory firmám, ale i jednotlivcom. Zastrešujeme celý rad služieb, ktoré našim zákazníkom zjednodušia využívanie svojich zariadení I.T. v plnom rozsahu. Ponúkame profesionálny návrh, dodávku, údržbu a servis výpočtovej techniky, modernizáciu starších PC, budovanie a údržbu počítačových sietí, zálohovanie dát, dodávku a servis tlačiarní firiem Hewlett PackardEpson, ale i iných výrobcov.

Váš partner: SERVISNÉ STREDISKO PRE I.T.

V rámci rozširovania našej klientely prichádzame s ponukou portfólia našich služieb pre ďaľšie podnikateľské subjekty, organizácie a inštitúcie.

Preberáme Vaše starosti na svoje plecia!

O nás

Garancia