Kontaktné údaje

PROFI SYSTEM

Obchod a technická podpora:

Hotline: 0949 049 549
e-mail: obchod@profisystem.skservis@profisystem.sk

Adresa pre doručovanie, príjem a výdaj servisovaných zariadení:

PROFI SYSTEM, Hlavná 540, 913 03 Drietoma - dočasne do zriadenia novej kontaktnej prevádzky.

PROFI SYSTEM, Zlatovská 27, 911 05 Trenčín - je od 01.01.2018 zrušená!

Registračné údaje:

IČO: 37 382 705 
IČ DPH: SK1020117329

Registrácia: OÚ v Trenčíne, odbor živnostenského podnikania.

  1. Živnostenský list: Živn. register č.: 2418/2000, spisové číslo: ŽO-2000/03875/00001 3SA
  2. Živnostenský list: Živn. register č.: 309-15580, spisové číslo: OŽP-B/2006/08170-2/CR1